مرامنامه سایت سلامت دات لایف

مرامنامه ی ما

 

  1. تیم سلامت دات لایف متعهد است که تصویر یک زندگی سالم را در تمام ابعاد ترسیم کند و بدون دریافت هزینه در اختیار مردم فارسی زبان کره زمین قرار دهد.
  2. تیم سلامت دات لایف مقاله ها ، داده ها و خبرهای خود را از کتاب ها، مقاله های علمی ، متون صفحات اینترنتی ، تجربه های افراد متخصص و دانسته های افراد متخصص و کارشناسان تیم خود، تهیه و در اختیار عزیزان خود می گذارد. مقاله ها، داده ها و خبرهای ما گزیده ای از مرجع هایی که ذکر شده است، می باشد. تیم سلامت دات لایف ادعایی در زمینه مالکیت محتوای خود ندارد. تیم سلامت دات لایف از انتشار محتوای خود در تارنماهای دیگر و برای تمامی مردم و در زبان های دیگر را، پشتیبانی می کند.  
  3. تیم سلامت دات لایف زمان خوانندگان و بینندگان و شنودگان مطالب خود را ارزشمند می داند و به همین منظور هر مطلب حداقل توسط یک کارشناس مربوطه و یک کارشناس خبر، ویرایش می شود، حداقل یک کارشناس گرافیکی و یک کارشناس فنی وب ، خبر را تزیین کرده و در نهایت توسط سردبیر شبکه سلامتی ، سلامت دات لایف ، خبر کد می خورد و توسط بخش فنی ما بر روی وب قرار گرفته و مهمان چشمان شما می شود.
  4. ایجاد اخلاق مداری در مخاطب ها، یکی از سه هدف تیم سلامت دات لایف است.
  5. گسترش فرهنگ مهربانی و بخشندگی در زندگی ها، در کنار یک روح و جسم سالم ، آرزوی تیم ماست.