مهارت تصمیم گیری

مهارت تصمیم گیری
مهارت تصمیم گیری

 

پنجمین مهارت از مهارت های ده گانه زندگی که توسط سازمان جهانی بهداشت معرفی شده است، مهارت تصمیم گیری است. سلامت دات لایف در این مقاله به این مهارت می پردازد.

مهارت تصمیم گیری کمک می کند که افراد به نحو مؤثرتری ، مسائل و مشکلاتشان را تجزیه و تحلیل و بررسی نمایند و برای انتخاب مناسبترین راه حل و چگونگی اجرای آن، تصمیم گیری نمایند. این تصمیم ها بایستی بر اساس معیارهای ارزشی و در چارچوب واقعیتها و متناسب با امکانات و شرایط باشد و از شفافیت و قابلیت برنامه ریزی برخوردار گردد. 

توانایی تصمیم گیری فعال و مؤثر اشراف و قدرت مدیریت افراد بر روند زندگی را تقویت میکند و از تردید و بلاتکلیفی دور مینماید. یکی از محاسن این توانایی تقویت امتناع و یا پذیرش موضوعات مختلف ، بدون توجه به هوی و هوس و در موقع مناسب خودش است.

اگر کودکان و نوجوانان بتوانند بطور فعال و مؤثری در مورد رفتار و اعمالشان تصمیم گیری کنند بطوریکه قادر به بررسی و ارزیابی جوانب مختلف هر تصمیم و پیامدهای هر انتخاب باشند ، مسلماً از اعتماد به نفس بیشتر و نابسامانیهای روحی کمتری برخوردار خواهند شد و در سطوح بهتری از بهداشت روحی و روانی قرار خواهند گرفت.

 

اجزای مهارتهای تصمیم گیری عبارتند از:  

  • تصمیم گیری فعال در چارچوب آگاهی های ناشی از حقیقت کارهایی که می توان انجام داد بطوریکه بتواند انتخاب را تحت تأثیر قرار دهد. 
  • تصمیم گیری بر مبنای بررسی و ارزیابی دقیق وضعیت، موقعیت ها و شرایط در چهارچوب جهان بینی
  • تعیین اهداف شفاف و واقع بینانه و متعالی 
  • برنامه ریزی به منظور چگونگی اجرا و اعمال تصمیم
  • تعهد و پایبندی در تصمیم ها و پذیرش مسئولیت اعمال و رفتار خود
  • آمادگی و امکان بهبود و اصلاح تصمیم ها و تطبیق هر چه بیشتر و بهتر آن با موقعیت
امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید