فال تبتی بسیار جالب

فال تبتی سرگرمی یا واقعیت ؟ حیرت زده می شوید. حتما امتحان کنید، خط به خط بخوانید، جلو جلو نروید. جلوی کسی هم نخوانید، در آخر نتیجه رو به ما بگویید که برای شما هم جالب بوده است یا خیر. مردم Tibet اعتقادات جالبی دارند و گاها فرهنگ و ادابی بسیار متفاوت نسبت به ما دارند.

اعتقادات تبتی ها به شناخت درون بسیار جالب است تا جایی که اگر کسی زمان تولد خود را بدقت، حتی به ساعت و ثانیه بداند تسلسل روح وی را در کالبدهای گذشته و آینده تشخیص خواهند داد.

این؛ یکی از آزمونهای دالایی لاما (از کاهنان برجسته آنهاست) است. برای این آزمون زمان بگذارید، خواهید دید که از آن لذت می برید. دالایی لاما توصیه میکند که آن را بخوانید چرا که برایتان مفید است.

فال تبتی بسیار جالب

 

 

فقط ۴ سوال. پاسخها روشنگر خواهند بود، صادق باشید و پاسخها را پیشتر از جواب دادن نبینید. تقلب نکنید.

ذهن همانند چتر میماند وقتی خوب کار می کند که کاملا باز شود.

آزمون خود شناسی

قبل از آغاز آزمون فال تبتی ، یک آرزو کنید و به ترتیب به سوالات جواب دهید، فقط ۴ سوال پرسیده خواهد شد و اگر قبل از پاسخ ؛جوابها را ببینید. آزمون بخوبی شما را هدایت نخواهد کرد.

به آرامی پیش بروید و حوصله بخرج دهید. یک قلم و کاغذ آماده کنید. در انتها به پاسخهای داده شده نیاز خواهید داشت.این یک پرسشنامه صادقانه است، که به شما چیزهایی درباره واقعیت درونتان خواهد گفت.

به هر سوال فقط یک پاسخ بدهید، اولین چیزی که به ذهنتان خطور می کند بهترین است. به یاد داشته باشید هیچ کس غیر از خودتان نباید پاسخها و نتایج را ببیند.

سوال اول فال تبتی

حیوانات زیر را بترتیب دلخواه مرتب کنید:

گاو، پلنگ، گوسفند ، اسب ، خوک

 

سوال دوم

درمورد هرکدام، کلمه ایی بنویسید که آنرا تشریح کند.

سگ ، گربه، موش ، قهوه ، دریا

 

سوال سوم

درباره کسی فکر کنید که برایتان مهم است و شما را می شناسد و میتوانید او را به رنگی اختصاص دهید. پاسخ خود را دوبار تکرار نکنید .هر رنگ را فقط به یک نفر اختصاص دهید.

زرد ، پرتقالی ،قرمز ، سفید ، سبز

سوال چهارم

یک عدد بنویسید (از 0 تا 20)

در انتها، مطمئن هستید این پاسخها صحیح هستند؟ باز هم مرور کنید تا مطمئن شوید.

قبل از خواندن جوابها آرزوی خود را تکرار کنید.

پاسخ سوال های فال تبتی

سؤال یک

گاو: پیشرو است.
پلنگ : غرور و افتخار است
گوسفند : عشق است
اسب : خانواده است
خوک : پول است

سؤال دوم

توصیف شما از سگ، شخصیت شماست.
توصیف گربه، همان توصیف شریک شماست.
موش، توصیف دشمن شماست.
قهوه، نگاه شما به میل جنسی است.
دریا، زندگی شخصی شما را نشان می دهد.

سؤال سوم

زرد: کسی که هرگز فراموش نمی کنید.

نارنجی: کسی که شما او را دوست واقعی می دانید.

قرمز: کسی که شما او را واقعا دوست دارید.

سفید: روح دوم شما.

سبز: کسی که در لحظات حساس زندگی او را بخاطر خواهید داشت.

سؤال چهارم

۰ تا ۴ : زندگی شما بتدریج و آرام رشد خواهد کرد.

۵ تا ۹ : زندگی شما برابر علاقه شما رشد خواهد کرد

۱۰ تا ۱۴ : شما تا 3 هفته دیگر 5 واقعه غیر منتظره خواهید داشت.

۱۵ به بالا: زندگی شما با سرعت بسیاری رشد خواهد کرد و آرزوی شما محقق خواهد شد.

عقیده تبتی ها درباره نتیجه فال Tibet

تبتی ها عقیده دارند این نتیجه را نباید بدور انداخت. آنها عقیده دارند فرشته عجایب موسوم به مانترا از دستان دارنده این پیام پس از۹۶ ساعت بیرون خواهد آمد و یک موقعیت شگفت انگیز خواهید داشت…

دیدگاهتان را بنویسید