بیماری های شایع پوستی (اگزما و درماتیت)

این بار با ارائه مطالبی در مورد بیماری های شایع پوستی در خدمت شما هستیم.

اگزما و درماتیت

اگزما: درعلم پزشکی به گروه بزرگی ازبیماری ها اطلاق می شود که با بروزضایعات التهابی مشخص می گردند که اصولا اپیدرم ( لایه سطحی پوست ) رادرگیر میکنند. درشروع با خارش، قرمزی وضایعات تاولی وبرجسته شروع شده و با پیشرفت بیماری، شروع به پوسته ریزی می کنند. درمراحل مختلف بیماری پوست بیمارخارش آزاردهنده ای دارد که هنگام خارانیدن احساس سوزش به همراه دارد . علاوه برآن درقسمت های درگیربیماری پوست حالت چرمی به خود گرفته وپس ازفروکش کردن التهاب درآن قسمت پوست تیره ترمی شود.

اگزما برحسب شکل وعامل تشدید کننده آن ویاعوامل به وجود آورنده آن به نام های مختلف طبقه بندی می شود.

اگزمای هرپسی، سکه ای ، سبورئیک، اتوپیک، شیرخوارگی، گزروتیک، رومینانت صورت، واکسیناتوم و اگزمای دیس هیدروتیک

درماتیت: در معنای لغوی به معنای التهاب پوست می باشد وبا قرمزی وخارش همراه با پوسته ریزی وضایعات التهابی مشخص می گردد به همین دلیل فرق درماتیت واگزما به سختی صورت می گیرد وتنها تفاوت این دو درعلت بروزآنها می باشد.

بیماری های اگزمایی دراکثرمواقع منشاء درونی دارند این درحالیست که درماتیت بیشترازعوامل خارجی بروز می کند، درماتیت هم با نامهای مختلف به خاطردلایل متعدد بروزآن شناخته می شود ازجمله می توان از درماتیت تماسی ، آلرژیک ، آتوپیک ، برلوک ، سرکاریال ، درماتیت شناگران ، فوتوآلرژیک وعفونی اشاره کرد.

هردو این بیماری ها مزمن هستند که دوره های شدت وضعف دارند که در صورت عدم درمان به صورت مزمن باقی می مانند. درمان صحیح آن ها بسیارمفید بوده وباعث فروکش کردن آن برای طولانی مدت می شود.

عوامل متعددی دربروز بیماری موثر هستند ازجمله استعداد ژنتیکی فرد، آب وهوای گرم وخشک که باعث خشکی وتحریک پذیری پوست شده و از طرفی با تحریک سیستم تعریق سبب احتباس عرقی درنواحی چین دار بدن مانند کشاله ران ها ، چین آرنج و… شده ودر نهایت بروز اگزما می شود.

مصرف بی رویه لوازم آرایش نامرغوب باعث بروز نوع خاصی از درماتیت به نام (برلوک) می شود ، آفتاب نیز باعث ایجاد درماتیت فتوآلرژیک می شود.عدم تعویض به موقع پوشک شیرخواران وباقی ماندن ادرار در آن ازعوامل پیدایش اگزما در کشاله ران نوزادان می باشد. شستشوی بیش ازحد دست ها بامواد شوینده باعث بروز نوعی از اگزما به نام ( آتوپیک ) می شود که دارای خارش بسیار آزاردهنده است.

همراهان سلامت دات لایف، درمطالب بعدی به اقدامات حمایتی ودرمانی اگزما ودرماتیت می پردازیم

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید