کاریکاتور ریزگردها با طعم سرطان

کاریکاتور سرطان
کاریکاتور سرطان

این همان آشی است که خودمان برای خودمان پختیم; قطع درختان ، شهرسازی غیر اصولی ، احترام نگذاشتن به طبیعت

سرانجام این آشپزی چیزی جز سرطان نخواهد بود.

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید