آشنایی با سکته ی مغزی نوع هموراژیک ( همراه با خونریزی مغزی )

سکته ی مغزی نوع هموراژیک | سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

سکته مغزی هموراژیک حدود ۱۳ درصد از موارد کل سکته مغزی را شامل می شود.

سکته هموراژیک در نتیجه ی پارگی یک رگ خونی است و سبب خونریزی درون مغز می شود ؛ در صورت وقوع این نوع از سکته ی مغزی ، خون درون مغز تجمع می یابد و به بافت های اطراف خود فشار وارد می کند. دو نوع سکته هموراژیک داریم که یکی SAH نام دارد و خونریزی در زیر عنکبوتیه ( لایه میانی از پرده مننژ پوشاننده مغز ) اتفاق می افتد و یکی ICH نامیده می شود و خونریزی درون بافت مغز رخ می دهد.

سکته مغزی هموراژیک در زمان پارگی یک رگ خونی ضعیف رخ می دهد. دو نوع از رگ های خونی ضعیف که معمولا زمینه سکته مغزی هموراژیک را فراهم می کنند ، آنوریسم  ( رگ خونی گشاد شده ) و رگ خونی پیچ در پیچ  ( AVM ) می باشد.

آنوریسم یک منطقه ی بالونی شکل و گشاد شده در مسیر رگ های خونی نازک است ؛ اگر آنوریسم درمان نشود ، رگ های خونی تا مرحله پارگی پیش می روند و احتمال خونریزی در داخل مغز را بالا می برند.

رگ پیچ  در پیچ ( AVM ) شامل گروهی از رگ های خونی غیر طبیعی می باشد که احتمال پاره شدن هر قسمت از این رگ های ضعیف وجود دارد که سبب ایجاد خونریزی درون مغز می شوند.

برای اطلاعات بیشتر به مقاله ی درمان های سکته ی مغزی مراجعه کنید. 

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید