مصرف فلاوونوئید و کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری ها در زنان

فلاوونوئید | سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

فلاوونوئیدها ترکیبات زیست – فعالی ( bioactive ) هستند که در غذاهایی مانند چای ، شکلات ، میوه ها و سبزی ها وجود دارند. طبق شواهد علمی دیده شده است که دریافت بیشتر برخی فلاوونوئید های خاص و غذاهای غنی از فلاوونوئید با کاهش مرگ ناشی از بیماری های عروقی و برخی سرطان ها در ارتباط است. هرچند اهمیت فلاوونوئید ها در پیشگیری از مرگ و میر ناشی از همه بیماری ها هنوز مورد ابهام است.
محققان با هدف بررسی ارتباط بین دریافت فلاوونوئید ها و خطر مرگ و میر ناشی از بیماریها در مدت زمان پیگری 5 سال مطالعه ای را طراحی و اجرا نمودند. نتایج به دست آمده از این پژوهش در سال 2015 در  American journal of clinical nutrition منتشر شده است.
جمعیت مورد مطالعه شامل 1063 نفر بود که به طور تصادفی انتخاب شدند. این افراد را زنانی با سن کمتر از 75 سال تشکیل می داد. طی پنج سال تمام موارد مرگ و میر مربوط به سرطان و بیماری های قلبی و عروقی ثبت شد. اطلاعات مربوط به دریافت فلاوونوئید هم بررسی و ثبت شد.
طی پیگیری 5 ساله 129 مرگ معادل 12 %  ثبت گردید که شرکت کنندگانی که دریافت فلاوونوئید های آنها بیشتر بود نسبت به افرادی که مصرف فلاوونوئید در آنها کمتر بود از نظر مرگ و میر در محدودۀ کم خطرتر قرار داشتند.
با استفاده از نتایج این مطالعه و اطلاعات مربوط به فلاوونوئید ، شواهدی فراهم شد که نشان داد مصرف فلاوونوئید ها با کاهش خطر مرگ و میر در زنان مسن ارتباط مستقیم دارد. 

نکته عملی : بنابراین پیشنهاد می شود افراد سعی کنند به اندازۀ کافی از مواد غذایی متنوع که حاوی آنتی اکسیدان های مختلف به ویژه فلاوونوئید ها هستند در رژیم روزانۀ خود استفاده نمایند.
منبع  American Journal of Clinical Nutrition 2015 101: 1012-1020 :

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید