داروهای قاچاق و تقلبی را شناسایی کنید

داروی تقلبی
داروی تقلبی

 

متاسفانه گاهی مردم داروهایی را از مراکزی غیر از داروخانه می خرند که اتفاقا برچسب اصالت سازمان غذا و دارو را هم دارند و اصل به نظر می رسند و مردم فکر می کنند این داروها تقلبی نیست درحالیکه این داروها قاچاق و تقلبی هستند. معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به برپایی نمایشگاه آشنایی مردم با کالاهای قاچاق سلامت محور در میدان آرژانتین تهران به بیان 3 راه شناسایی داروهای تقلبی پرداخت. با سلامت دات لایف همراه باشید…

برچسب های اصالت واقعی و تقلبی با یکدیگر فرق هایی دارند که مردم با داشتن آگاهی می توانند کالاهای قاچاق را تشخیص دهند بطورمثال روی برچسب های تقلبی ، شماره تماس جعلی برای ارسال پیامک استعلام اصالت برچسب کالا درج شده درحالیکه شماره تلفن برای استعلام برچسب اصالت از طریق پیامک ، 20008822 است.

همچنین در بارکدهای برچسب اصالت ، شماره هایی وجود دارد که باید با شماره روی خود دارو یکسان باشد.

همچنین برچسب های اصالت تقلبی معمولا تاریخ انقضا ندارند در حالیکه برچسب های اصالت اصل تاریخ انقضا داشته و همان تاریخ انقضا نیز روی دارو درج شده است.

اطلاع رسانی ها به مردم و نیز طرح پزشک خانواده مردم باید تقویت شود.

همچنین داروهای بدنسازی قاچاق عوارض زیادی از جمله عوارض کلبدی و اسکلتی به همراه دارند؛ این اطلاع رسانی ها در زمینه مواد آرایشی و بهداشتی نیز صورت گرفته است.

برچسب اصالت با هدف تشخیص کالای واقعی از کالای قاچاق روی محصولات سلامت محور با آرم سازمان غذا و دارو نصب شد اما با توجه به وجود برچسب های تقلبی متعددی که روی کالاهای سلامت محور به ویژه محصولات آرایشی و بهداشتی تحت عنوان شرکت های واقعی درج می شد از مردم خواسته شد تا با دقت بیشتری این محصولات را تهیه کنند.

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید