محاسبه گر آنلاین مصرف کالری روزانه

هرکسی باید بداند در طول روز نسبت به فعالیت هایی که دارد چه مقدار کالری نیاز دارد و آن را تامین کند

محاسبه مقدار کالری روزانه نیاز به دقت فراوانی دارد لذا باید بدانید چه فعالیت های انجام داده اید چه فعالیت های در پیش دارید و نسبت به این فعالیت ها محاسبه کنید که چه مقدار به کالری نیاز دارید


کالری مورد نیاز روزانه شما

0.0

کمترین کالری مورد نیاز روزانه شما

0.0

سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

با ابزارهای رایگان سایت سلامت دات لایف وزن و قد خود را بسنجید و کالری روزانه خود را مشخص کنید و با مقالات رایگان تناسب اندام سایت سلامت دات لایف، سلامت و تناسب اندام خود را تضمین کنید.

سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم