محسابه گر کالری مصرفی

ما در اینجا برای شما حساب خواهیم کرد که چه مقدار از کالری را در تمرینات و در فعالیت های روزمره از دست خواهید داد

یک ورزشکار دقیق باید بداند که در فعالیت های روز مره و در تمرینات چه مقدار کالری از دست داده و چه مقدار باید بدست آورد, سالهاست این کار را دستگاه آلات و نرم افزار های گران قیمت بررسی میکنند اما ما این امکان را رایگان برای شما فراهم نمودیم، تنها کافیست در فرم زیر وزن خود را براساس کیلوگرم یا پند وارد کنید و در ادامه فعالیت روزانه خود را انتخاب کرده و میزان فعالیت را براساس ساعت وارد کنید و در آخر با زدن دکمه محاسبه کن کالری مصرفی روزانه خود را حساب کنید.


ساعت
ساعت
ساعت
ساعت
ساعت
ساعت
ساعت
ساعت
ساعت
ساعت
ساعت
ساعت
ساعت
ساعت
ساعت

*لطفا وزنتان را وارد کنید و حداقل یک مورد از فعالیت های روزانه بالا را انتخاب و پر نماید


نتیجه کلی کالری مصرفی و سوخته شما

0.0

شدت تابش نور خورشید 0.0

 • خوابیدن 0.0
 • تماشای تلویزیون 0.0
 • تایپ کردن , خواندن و نوشتن 0.0
 • پیاده روی 1.7مایل 2.7کیلومتر 0.0
 • پیاده روی 2.5مایل 0.0

با شدت متوسط 0.0

 • دوچرخه سواری 50وات 0.0
 • پیاده روی 3مایل 0.0
 • تمرینات سبک 0.0
 • پیاده روی 3.4مایل 0.0
 • دوچرخه سواری 0.0
 • دوچرخه سواری 100وات 0.0

با شدت شدید 0.0

 • آهسته دویدن0.0
 • ورزش های سبک بدون وزنه سنگین 0.0
 • با سرعت دویدن 0.0
 • طناب زدن 0.0

سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم