محاسبه گر آنلاین شاخص توده بدنی

BMI (نمایه توده بدنی Body Mass Index) یکی از شاخص هایی است که هر شخص می تواند با محاسبه آن بداند که در چه محدوده وزنی قرار دارد

هر شخص با توجه به سن، جنس، میزان فعالیت، اندازه جثه و عوامل دیگر می بایست دارای وزن ایده آل خود باشد


مقدار بی اِم آی شما

0

BMI محدوده های

محدوده وضعیت
به پایین 16.5 بسیار کم بود وزن دارید!
16.5 - 18.5 کمبود وزن
18.5 - 25 خوبه
25 - 30 چاق
30+ خیلی چاق

بیشتر بدانید Body Mass Index در مورد

ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺩﻩ ﺑﺪﻧﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻋﻠﻢ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺍﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ این شاخص ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻭﺯﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﯾﺪ، ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻭﺯﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺁﯾﺎ ﭼﺎﻕ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﭼﺎﻕ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒﯽ ﻭ ﻋﺮﻭﻗﯽ ، ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ ، ﺩﯾﺎﺑﺖ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻓﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻭﺯﻥ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺭﮊﯾﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺳﻼﻣﺖ ﻭﺯﻧﯽ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ . ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ، ﺷﻤﺎ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻭﺯﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺪﺍﻡ ﮔﺮﻭﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﯾﺪ برای کسب اطلاعت بیشتر و خواندن کامل مقاله به سایت سلامت مراجعه کنید

سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم