صفحه اصلی > بایگانی برچسب: چرا بلافاصله بعد‌ از زایمان نباید‌ بارد‌ار شد

بایگانی برچسب: چرا بلافاصله بعد‌ از زایمان نباید‌ بارد‌ار شد

بارداری پشت سر هم برای سلامت مادران چه خطری دارد؟

باداری های پشت سرهم

فاصله بین دو بارداری برای سلامت مادر از اهمیت خاصی برخوردار است. اغلب بارداری هایی که پس از یک فاصله کوتاه از بارداری های قبل صورت می گیرند ، ناخواسته هستند. بارد‌اری شیر به شیر و یا همان بارداری با فاصله زمانی کوتاه را نباید به راحتی تلقی کرد. گاهی ماد‌ری …

متن کامل